Szczegóły realizacji

– Renowacja fasady ceglanej

– Renowacja sztukaterii

– Wykonanie balustrad tralkowych

– Wykonanie renowacji wraz z częściowymi odtworzeniami zabytkowych schodów betonowych